Терміни та визначення

Анкета-заява на кредитування — онлайн-повідомлення щодо наявності у особи наміру оформити позику в кредитній організації. Вона заповнюється на сайті кредитної організації або кредитного брокера. Це звернення містить прізвище і ім’я, контактні дані особи, а також інші дані, які потребує фінансова організація для того, щоб прийняти рішення. Анкета-заява не зобов’язує заявника підписувати договір з кредитором, бо не є кредитним договором.


Безвідсоткова позика — вид кредитного продукту, який передбачає передачу особі коштів в певному розмірі та на певний час без нарахування додаткового відсотку за користування.


Договір кредитний (кредитування, позики) — підтвердження угоди у встановленій законом формі між фінансовою організацією та особою, яка отримує позику. В цьому документі прописані умови передачі коштів позичальнику, а також їх контактні і паспортні дані (реквізити).


Колектор агентства/боргового агентства – фахівець, який спеціалізується на поверненні боргів. Він працює з позичальниками, що своєчасно не зробили щомісячний платіж чи зовсім перестали платити за кредитом. Діяльність цього фахівця відбувається у межах законодавства. Він шукає шляхи для якнайшвидшого погашення заборгованості, використовуючи телефонні дзвінки, листи.


Кредит – економічне зобов’язання однієї сторони надати кошти, а інша зобов’язується повернути їх в повному розмірі, у визначений термін та сплатити відсоток за користування.


Кредитна історія – фінансове досьє фізичної особи. Якщо особа сплачує позики в повному об’ємі і своєчасно, то кредитна історія буде позитивна, а сформований на її основі кредитний рейтинг – високим. При сплаті з прострочками або при несплаті кредитна історія матиме негативну динаміку, а кредитний рейтинг буде низьким.


Кредитна організація – установа, яка веде фінансову діяльність на законних підставах, та має ліцензію на свою діяльність.


Кредитор — установа, яка надає кошти позичальникам з визначенним строком та відсотком користування.


Ломбард – організація, яка веде комерційну діяльність в сфері видачі позик під заставу майна, яке приймає на зберігання до повернення коштів, які були надані позичальнику у якості позики.


Мікропозика – різновид позики, яка видається за спрощеною процедурою. Для оформлення від позичальника потрібен лише паспорт, код і контактна інформація. Не треба збирати пакет документів, шукати поручителя та майно для застави.


Мікрофінансова організація (МФО) — установа, яка веде закону фінансову діяльність, надаючи кошти позичальникам в певному розмірі, на певний термін та під певний відсоток.


Оцінка кредитоспроможності – початковий етап в процесі кредитування, у межах якого здійснюється оцінка можливості позичальника для сплати кредиту з відсотками.


Процентна ставка – сума, яку позичальник повинен сплатити кредитодателю крім основної суми позики в якості винагороди за користування коштами.

Позика — кошти у фіксованому розмірі, які кредитна організація передає особі з чітко визначеним терміном та відсотком для користування.

Позичальник – особа, яка звернулася до кредитної організації з метою отримання коштів на встановлений термін та під встановлений відсоток, і підписала кредитний договір.


РВС — фінансова винагорода організації, яка видала позику, від позичальника за тимчасове користування коштами. Річна відсоткова ставка має вигляд відсотка від суми, які кредитодавець надав позичальнику у тимчасове користування.

Рейтинг (кредитний рейтинг) – числовий показник, що відображає здатність особи до сплати позик. Чим більше такий показник, тим більше кредитна установа довіряє позичальнику, таким чином, збільшуються його шанси на отримання позики.

Реструктуризація кредиту — коригування умов кредитного договору, яке ініціюється у зв’язку з тимчасовими труднощами позичальника та здійснюється за згодою кредитора.

Рефінансування кредиту – об’єднання позик у різних установах в один кредит на вигідніших умовах з залученням іншої фінансової установи.


УБКІ – національна база, котра містить дані відносно всіх позичальників щодо сплати ним позик.


APR – винагорода кредитодавця, яка виражена у відсотках від виданої позичальнику суми. Річна відсоткова ставка є вартістю залучених коштів за 12 місяців використання.